O firme

Profil spoločnosti:

...vstupný areál WEPTRADING a.s.

    Spoločnosť WEP TRADING, a. s., patrí v súčasnosti nielen medzi najvýznamnejších slovenských výrobcov ložiskových skríň a rázsoch určených pre koľajové vozidlá.
    Výrobné kapacity nám umožňujú byť pružným a efektívnym výrobcom ako v oblasti trieskového spracovania, tak aj vo zváraní. Veľkým plusom našej spoločnosti je stabilita výrobného portfólia. Jednotlivé výrobky umiestňujeme nielen na domáci, ale s veľkým úspechom aj na európsky trh.

Náš hlavný výrobný program tvorí:

Vízia do budúcna:

...ložisková skriňa TVP 2007

    Vyrábať efektívne, ale zároveň ohľaduplne k životnému prostrediu. Aj takto by sa dal charakterizovať celosvetový trend, ktorým sa necháva inšpirovať aj naša spoločnosť WEP TRADING, a. s. Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme. Preto sa aj my usilujeme minimalizovať mieru znečistenia. Zároveň sme pripravení poskytovať našim zákazníkom produkty najvyššej kvality v súlade s očakávaniami trhu.
Náš kolektív pracovníkov technologického oddelenia pracuje s najnovším softvérom. Pri kontrole obrobkov využívame najmodernejšie 3D meracie prístroje a na kontrolu zvarencov vizuálne a ultrazvukové metódy.

Silné stránky WEPTRADING

Partnéri

Ďalšie linky

© 2013               Mapa stránok