Výrobný program

Ložiskové skrine a rázsochy určené pre koľajové vozidlá

Ložiskové komory sú nosnou časťou hlavných pojazdných ložísk na podvozku vagónov so zatažením nápravy do 25 t. Naše výrobné možnosti nám umožnujú vyrábať rôzne druhy týchto ložiskových skrín. V súčasnosti vyrábame ložiskové skrine typu DB BA 381, DB BA 386, ÖBB R7, 80 V Tatravagonka, 80 VM KINEX, TVP 1, TVP 2 a TVP 3. Nakoľko sú naše technologické a výrobné prostriedky programovatelné, vieme pri dodržaní technologických procesov vyrábať rôzne modifikácie týchto skríň.

Trieskové opracovanie odliatkov

Spoločnosť disponuje najmodernejšou technológiou na trieskové opracovanie kovových výrobkov. CNC obrábacie centrá majú nielen vysokú kvalitu opracovania, ale aj vysoký výkon, čo umožňuje vyrábať s vysokou efektívnosťou. Ich rozmanitosť zase vytvára možnosť byť flexibilným a vysoko účinným partnerom pri spracovaní jednotlivých požiadaviek najnáročnejších zákazníkov. CNC techniku dopĺňa aj klasická výrobná technológia, ako sú NC vŕtačky, frézy rôznych druhov a veľkostí, ako aj klasických sústruhov. Operátori na týchto strojoch sú odborne zdatnými pomocníkmi, nakoľko neustále školenia v strojárskom odbore im zaručujú odborný rast a bohatú skúsenosť.

Zváranie podskupín pre koľajové vozidlá

Procesy zvárania sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti. Novovybavené zváracie pracoviská sú nielen pod dohľadom našich inžinierov zvárania, ale aj nezávislých inštitúcií (GSI SLV Hannover, BRD, Ú p RŽD SR, DB). Vlastníme certifikát zvárania v zhode s EN 15085 od spoločnosti GSI SLV Hannover, BRD. Procesy zvárania metódou č. 135 MAG a 136 MIG sú schválené a riadené v zhode s požiadavkami. Oprávnený personál certifikovaný v zhode s EN 287-1 je neustále školený a hodnotený tak, aby výsledky jeho práce boli na požadovanej úrovni kvality.
Naším nosným programom vo zváraní sú rôzne podskupiny pre dráhové vozidlá, hydraulické ruky rôznych veľkostí, zváranie podskupín do ložiskových skríň a iné náročné zvarence.
Ucelený proces zvárania má samostatný riadiaci dokument – príručku kvality pri zváraní, ktorou sa riadia všetci zúčastnení zamestnanci. Procesy kontroly ako vizuálna kontrola a ultrazvukové metódy sú neoddeliteľnou súčastou súvisiacich procesov.

Výroba dvojkotúčových uhlových píl typu UPK 1000

Dvojkotúčové uhlové píly typu UPK 1000 sú najpredávanejšie uhlové píly v strednej Európe. Dvojkotúčovú uhlovú pílu UPK 1000 tvorí pevný rám, v ktorom sú k sebe pravouhlo umiestnené dva elektromotory s kotúčovými pílami. Kotúčové píly sú pohyblivé vo vertikálnom i horizontálnom smere. Parametre rezu, to znamená vzájomná poloha píl, sú počítacovo riadené z ovládacieho panela. Pod rámom stroja je nainštalovaná koľajová dráha, po ktorej sa pohybuje vozík s guľatinou. Koľajová dráha sa skladá z modulov dlhých 3 m. Podľa požiadaviek zákazníka je možné dodať UPK 1000 s dĺžkou dráhy 12 m, 18 m, 24 m, prípadne predĺžiť dráhu minimálne o jeden modul. Dvojkotúčová uhlová píla UPK 1000 sa ovláda cez moderný ovládací panel. Prestavovanie kotúčov v horizontálnom aj vertikálnom smere uskutočňuje riadiaci systém OMRON. Posun vozíka vpravo alebo vľavo a rýchlosť sa plynule reguluje ovládačom.

viac ...

Silné stránky WEPTRADING

  • systémové prístupy k riadeniu kvality
  • kvalifikovaní zamestnanci spoločnosti
  • produktívne technológie
  • výhodné ceny
  • flexibilita

© 2013 Výpočtová technika ZTS Sabinov, a.s.               Mapa stránok